Apmaksas veidi

Apmaksas veidi:
- uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, apmaksājot saņemto e-pastā rēķinu, kurā ir norādīti Pārdēvēja rekvizīti. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;
- Pasūtījuma saņemšanas punktā, t.i. veikalā, Pasūtījuma saņemšanas brīdī.

Pasūtījuma sagatavošanas termiņš

Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 24 stundas. Termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Pircējs ir pabeidzis noformēt pasūtījumu un ir piekritīs Lietošanas noteikumiem.

Ja pasūtījums ir saņemts līdz plkst. 13.00, prece tiek sagatavota Saņemšanas punktā nākošajā darba dienā pēc plkst. 12:00. Ja pasūtījums ir veikts brīvdienās vai svētku dienās, Saņemšanas punktā tas būs sagatavots nodošanai darbadienā pēc plkst.12:00.

Ja Pircējs ir izvēlējis apmaksāt Pasūtījumu saņemšanas punktā, Pasūtījuma glabāšanas laiks būs līdz 36 stundām.

Prece tiek nodota Pircējam kopā ar rēķinu divos eksemplāros. Uz viena Pircējam ir nepieciešams parakstīties. Pirms parakstīšanas mēs iesakām Pircējam pārbaudīt preces derīguma termiņu, iepakojumu un daudzumu. Pretenzijas par iepakojumu un preču derīguma termiņu vai daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas.